DYAS pyroplex - překližky se sníženou hořlavostí

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, které jsou impregnovány speciálními roztoky. Roztoky zde plní funkci retardantu hoření. Takto upravená překližka vykazuje zvýšenou odolnost proti hoření, ve srovnání s běžnými překližkami.

Video:

Dyas Pyroplex

Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Tato speciální překližka je vhodná do prostředí, kde je kladen důraz na ochranu před ohněm a kouřem. Příkladem je použití pro vnitřní vybavení veřejných budov (letiště, nádraží, sportovní haly, kulturní zařízení, hotely, nemocnice..) nebo pro vnitřní vybavení dopravních prostředků (vysokorychlostní soupravy, tramvaje, železniční vagóny, vozy metra atd.)

Tloušťka:

6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
(jiné tloušťky dle poptávky zákazníka)

Provedení:

Tyto desky se vyrábí pouze v provedení celobukovém (všechny vrstvy buk).

Lepení:

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Formát:

1 250 x 2 200 mm
1 250 x 2 500 mm
(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s kratší hranou - příčné provedení)

Klasifikace dle EN 13501-1: 2003:

Podle reakce na oheň: „B"
Podle tvorby kouře: s1
Podle plamene hořících kapek/částic: d0

Jakost:

PN - 5 / DY/04 - Překližované desky truhlářské pro všeobecné použití

Broušení:

Povrch je standartně broušen zrnem 60. Povrch může být mírně zabarven v důsledku obsahu retardantu.

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
(kg/m3) (mm) podélní příční
6 5x 770 +0.5/-0.5 60,0 N/mm2 30,0 N/mm2
8 6x
10 7x
12 9x
15 11x
18 13x
20 15x 770 + 0.8/-0.8
25 18x
30 22x
35 25x 790 + 1,0/-1,2
40 29x
45 34x
50 39x

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!