DYAS film - překližky vodovzdorné s povrchovou úpravou

jsou překližované vodovzdorné desky lepené fenol-formaldehydovým lepidlem. Z obou stran jsou chráněny proti působení vody fenolickou folií o gramáži 150g/m2 a hrany jsou opatřeny ochranným vodovzdorným nátěrem.

DYAS film

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (El) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Dřeviny:

Celobuk - vrchní dýha buk, vnitřní dýhy - buk
Kombi - vrchní dýha bříza nebo buk, vnitřní dýhy-topol, smrk, bříza, buk

Provedení:

  • DYAS Wire -jedna strana s protiskluzovou úpravou

Aplikace:

DYAS Wire-Mesh je používán především ve stavebnictví, transportu a v automobilovém průmyslu. Je vhodný především na podlahy a také pro systémová bednění.

Tloušťka:

9,10,12,15,18,21,25,27 mm
(jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Formát:

1 250 x 2 200 mm
1 250 x 2 500 mm
1 500 x 2 500 mm

Jakost:

PN 2 - DY / 97 překližované desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií
PN 8 - DY / 97 překližované desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií -protiskluz

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

5% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti, tl. tolerance a pevnosti v ohybu:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemovová hmotnost Orientační plošná hmotnost Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
Tloušťková tolerance
(kg/m3) (kg/m2) podélní příční (mm)
9 7x 790 7,11

60,0 N/mm2

30,0 N/mm2

+0,2/-0,5

10 7x 775 7,75
12 7x/9x 770 9,24
15 9x/11x 770 11,55 +0,2/-0,7
18 11x/13x 750 13,5
21 13x/15x 750 15,75

+0.3/-1.0

25 15x 730 18,25
27 15x 730 19,71 +0.3/-1.2

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

 

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!