DYAS frame - rámové lišty


Výchozím polotovarem pro rámové lišty je vrstvené lisované dřevo vyrobené z bukových dýh tloušťky 1,5mm. Na rozdíl od překližky téměř všechny dýhy mají stejný směr průběhu dřevních vláken, čímž je docílena vysoká pevnost v ohybu podél vláken. Překližované desky se po opracování rozřezají na požadované rozměry rámových lišt, které se používají především k výrobě postelových rámů.

DYAS frame

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E l) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Dyas Frame slouží především jako polotovar pro výrobu rámů postelí a dětských postýlek

Tloušťka:

20,25,30,35,40 mm
(jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Šířka:

od 100 do 1800 mm

Délka:

Od 300 do 2500 mm

Provedení:

  • surové
  • impregnované
  • obalované folií
  • frézované

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314/2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Jakost:

PN 10-DY/ 99-Rámové lišty

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotností, pevnosti ve smyku a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
(kg/m3) (mm) podélní příční
18 13x 770 +0,5/-0,5 80,0 N/mm2
test kolmo na hranu
není definováno
19 13x
20 14x/15x +0,5/-0,7
21 15x +0,7/-0,7
22 I6x +1.0/-0.7
25 I8x 780 +1,0/-1,0
30 22x/23x
40 30x/31x 790

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

 

Certifikát CARB II pro třídu lepení 1:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!